Questions Transcription Remarques

Questions:

Que forma de enerxía se obtén nunha central nuclear?
enerxi­a eólica
enerxía solar
enerxía eléctrica

Que fai funcionar as turbinas que moven o xerador eléctrico?
aceite
vapor de auga
gas-oil

Que material radioactivo se utiliza como "combustible" nunha central nuclear?
o uranio
o ferro
o ácido sulfúrico

Para que serven as barras de control (feitas de aceiro ao boro)
para controlar os gases radioactivos
para controlar a circulación de neutróns e deste xeito controlar a fisión dos núcleos
para evitar que explote o núcleo do reactor

Que material se está estudando na actualidade para substituir no futuro os tanques de aceiro inoxidable no que se gardan agora os refugallos radioactivos?
cemento
bloques de vidro
bidóns de plástico resistente

Fai memoria, lembras canta enerxía pode xerar unha tonelada de uranio?
1 Tm de uranio = 20 Tm de carbón
1 Tm de uranio = 25.000 Tm de carbón
1 Tm de uranio = 2.500 Tm de carbón